banicyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dysydentów, a zwłaszcza arian. C. umiał znakomicie wyzyskiwać nastrój paniki i atmosfery klęsk narodowych, uważanych za karę za pobłażanie różnowiercom. Przyczynił się przeto swymi pismami niemało do wydania i utrzymania dekretu banicyjnego na arian (Namowa do Ich Mościów... aby przy konstytucjej przeciw Arryanom statecznie stali). Nie ograniczał się jednak tylko do walki na pióra, ale jako misjonarz staczał dysputy z arianami (w Rożnowie pod Sączem u J. Wielopolskiego), głosił misje w Sądeczyźnie i okolicach, w których były gminy ariańskie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.