zwykać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wy nas mądrym bawicie często świegotaniem, Gładząc umysł sarmacki różnych znajdowaniem Rozrywek i mód przednich: jak pieskliwie 75 śpiewać, Kształtne dobrać guziki, raźne szaty wdziewać, Udawać na teatrach i zwykać 76 powoli, Że nas zdrajcą, szalbierzem, gnuśnym być nie boli...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Libera, Zdzisław 1976. Poezja polska XVIII wieku, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.