zwinglianizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) VII. 	FAZY ROZWOJOWE PROTESTANTYZMU Odrzucenie autorytetu Kościoła w wykładni ksiąg świętych i otwarcie drogi do swobodnego ich badania musiało spowodować wielkie różnice w interpretacji, a co za tym idzie — powstanie różnych odmian protestantyzmu, jak luteranizm (kościół ewangelicki), zwinglianizm (kościół reformowany), kalwinizm, anglikanizm, a wreszcie anabaptyzm i socynianizm 19. W łonie pierwotnego protestantyzmu powstały z kolei odchylenia, takie jak arminianizm i pietyzm, zaś wt łonie anglikanizmu, podzielonego na episkopizm i purytanizm, odchylenia takie, jak kwakryzm i metodyzm...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.