zwiezienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Od 1959 roku Parsenndienst dysponuje radiotelefonami, dzięki którym posiada doskonałą łączność z całym terenem, co ułatwia bardzo akcje poszukiwawcze, lawinowe i zabezpieczenie terenu. W zwykłych wypadkach narciarskich ratownik jest przy rannym najpóźniej od 5 do 20 minut. Ratownicy Parsenndienst chlubią się tym, że dokonali już 12 000 zwiezień bez żadnego poważniejszego wypadku. Ciekawe, że używają oni wyłącznie toboganów typu kanadyjskiego. W myśl wprowadzonych przepisów, do bezpośrednich akcji dopuszczani są ratownicy dopiero po paroletnim szkoleniu i pracy przy łopacie. Pracują oni po 10 godzin na dobę, mają...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arczyński, Marek et al. (red.) 1973. Sygnały z gór. Z dziejów minionych sześćdziesięciu lat działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego PTTK, Warszawa : Sport i Turystyka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •