zrucać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zrucać ze zrzucać, bardzo z bar-zo\ dordziały więc nie może dziwić. Dlaczego jednak mamy u Kochanowskich «wykolejenie» na dordzały, to niezupełnie jasne: albo nastąpiło tu treściowe skojarzenie z rdzą, ze względu na barwę dojrzałego owocu, albo też czysto głosowo zastąpiono rzadką w Polsce grupę spółgłoskowy rdź przez częstszą rdz, taką jak w rdza, bardzo, w gwarowym skardzyć ze skar-zyć = skarżyć... Dopóki A. Brückner nie zechce wTyjaśnić, skąd wTziął formę dordzewać,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nitsch, Kazimierz 1955. Wybór pism polonistycznych. T. 2. Studia wyrazowe, Wrocław ; Kraków, Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.