zoografia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nej, a nastepnie na uniw. w Warszawie; autor prac dotycz^cych fauny k r^gowcöw Polski: Materialy do fauny ichtiologicznej Polski (cz. 1-2 1864), Przeglqd zwierzqt ssqcych krajowych (1866), Materialy do zoografii Polski (Skrzeki, Amphibia 1882, Plazy, Reptilia 1883, Micromammalia, Drobne zwierzqtka ssqce 1885)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.