ziudwestka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na przedniej ścianie sterówki jest stara płaskorzeźba, na której złotymi literami wypisana jest stara jego nazwa — „Havet“. Po bokach dwaj wydłubani w drzewie rybacy, ubrani w ziudwestki, ciągną sieci. To podobizny dwóch rybaków duńskich, którzy na naszym kutrze pływali, zanim przyszedł z Danii do Polski. Jeden z nich umarł już, ale ponieważ zży} się z kutrem bardzo, odwiedza go po śmierci, pilnuje w chwilach niebezpiecznych i poprawia to i owo w takielunku.. Kilkakrotnie ostrzegł Józefa, kiedy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Żeglarz - Żeglarz (Gdynia / Gdańsk)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.