zdiagnozować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Marcel Eck próbuje na przykład zdiagnozować trudności pożycia pod kątem tego, czy cele obojga małżonków są naprawdę wspólne, i wykazuje, że w praktyce zwykle wspólne nie są. Oraison widzi małżeństwo jako przymus tam, gdzie dążenia nie sięgają w istocie poza samą przyjemność (bądź seksualną, bądź wygody życiowej czy zaspokajania głodu afirmacji) i są wobec tego krótkometrażowe: nie ma mety dalekiej, która byłaby wspólna, i przeto każda przyjemność konkurencyjna, dostępna poza małżeństwem lub sprzeczna z jego interesami, stwarza sytuację przymusu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.