zajątrzyć

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wszystkich niedoli. 1 chociaż w kim objawił się duch taki, iż sle zdał być przeznaczonym dla jéj wybawienia, przecież wnet u najwyższego szczebla swych czynów został opuszczonym przez fortunę, tak, że teraz Italia, jakoby prawie bez życia, oczekuje kto takim będzie, który jéj rauy zagoi, położy koniec klęskom i zniszczeniom w Lombardyi, zdzierstwom i koutrybuciom w Królestwie i w Toskanii, i wyleczy ją z tych ran od tak dawna zajątrzonych. Jakżeż ona błaga Boga, aby jéj zesłał kogo, któryby uwolnił ją od tych okrucieństw i zuchwalstw barbarzyńskich. Jest ona cała w gotowości i chęci pójść za jednym sztandarem, byle tylko znalazł się kto, coby go w ręce pochwycił. Nikogo też dziś nie ma, w kimby...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo