zacieplić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Krowa..'. Krowa, to symbol zacieplonego życia, to jest drugi szczebel po ognisku, skupiający rodzinę. Krowa, — to rezerwa pokarmu w dni, kiedy łowy się nie udały. Krowa — to pierwsze podparcie niemowlęctwa. Jej mleko — to pierwsze najprymitywniejsze kupony renty z początkującego kapitału...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.