zaburzyć

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zabijające były mianowicie te wiersze malujące najtrafniej ówczesne położenie: Wchodzę ja wprawdzie w gniewu waszego przyczynę, Że śmiano tak zaburzyć Apolla krainę, Ten Parnas starożytny, gdzie aż wspomnieć miło, Wszystko już tak spokojne i tak ciche było, Że nikt mu już słodkiego snu myśli nie kłócił, A Feb, co się zaledwie raz na wiek przecucił, Skarciwszy Ossyana i Szekspira zbrodnie, Chrapiącą klassycznośeią zarządzał swobodnie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo