wyrzucarka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) balistyka; -maschine, /. 1) kusza; 2) suszarka odśrodkowa; 3) = Schlägermaschine; -mühle, /• 1) szarpacz (dezyntegrator) (do rozdrabniania wiórów); 3) młyn rzutowy (ceg.); -preise, tn. ceny zniżone; -pumpe, /. pompa odśrodkowa; -rad, ». 1) wyrzucarka; 2) = Zentrifugal Ventilator. Schleuder-scheibe, /. krążek podrzutowy; -Schmierung, /. smarowanie orzutne; -seperator, tn. oddzielnica odrzutowa (gór.); stein, tn. pocisk (kamienny); -stock, m. ciskaw'ka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Stadtmüller, Karol, Stadtmüller, Karol 1913. Niemiecko-polski słownik techniczny [...], Kraków : Nakł. L. Stadtmüller Lwów
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.