wyraz-soliter

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W języku romantyków powtarza się też znany przedtem typ złożeń wieloczłonowych w rodzaju: szlachecko-polsko-narodowy Berw P 1, 88; polsko-germańsko-arysto-demo-kratyczno-pańsko-filozoficznie-kapłański Berw P 1. 82; — przykłady z prozy: analityczno-flegmatyczno-rozważnie Kras L 3, 236; ciemiowo-palmowo-błotnisty Kras L 3, 276; czerwonorzadkowłosy Słów [Pan Alfons] Dz 10, 99. Te wyrazy-solitery miały charakter żartobliwy, użyte na serio spotkać je można u Jana Nepomucena Kamińskiego, np. rozmiarowo-budowniczo-plastycznie (Kam CzyJF Hal 1, 75)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.