wyperlić się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 5, 178; — por. też wynieśmiertelnić się Słów PisF 10, 370; 882. Wynieśmiertelnieć ‘stać się nieśmiertelnym, stać się duchem' Kras DD 5, 157; — por. wynieśmiertelnienie Słów PisP 10, 461; 883. Wyperlić się ‘rozsypać się jak perły’ Słów K 5, 199: 884. Wypieśnić ‘wyśpiewać’ Uj KbezW 142; 885. Wpieśniony ‘wniesiony pieśnią, tu przen.’ TOliz Dz 3, 20; 886. W ypłaskorzeźbion ‘wyrzeźbiony, uwidoczniony, tu przen.’ Kras NK I 5, 273;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.