wypłycać się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ralnych, gł. soli azotu, niezbędnych do życia flory wodnej. W miarę nagromadzania się substancji organicznych i przy znacznym ich rozkładzie zachodzi coraz silniejsze zużycie tlenu; jego niedobór hamuje dalsze procesy mineralizacji i prowadzi do wymierania organizmów o dużym zapotrzebowaniu tlenu; zjawia się flora i fauna saprobiotyczna (—► saprobionty), wskutek zaś nagromadzenia się osadów dennych w postaci mułu gnilnego (—*■ sapropel) zbiornik wypłyca się i przekształca stopniowo w zamulony staw, a z czasem w —* torfowisko niskie. Zob. też oligotrofizm, trofizm...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo