wynawiasować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tak więc teorie europejskie zaciemniły sens genetiwu i zawaliły głazami ryzykownych koncepcji drogę do jego źródła. Starajmy się odrzucić te głazy i iść tam prostą drogą. Jako wytyczną przyjmijmy postulat zaproponowany na początku naszego artykułu, by wynawiasować czynnik antropomorficzny i spojrzeć na genetivus ze stanowiska obiektywnego, ze stanowiska stosunków przedmiotów A : B w przestrzeni. Faktycznie bowiem schemat genetiwu u swych pierwocin wyrażał jedynie wzajemną pozycję dwu przedmiotów w przestrzeni stereometrycznej. „Ręka {A)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kempf, Zdzisław 1978. Próba teorii przypadków. Cz. I, Opole : Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.