wynęcać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Łatwo to zaobserwować i w tomie dziesiątym, gdzie nie znalazły się m. in. takie charakterystyczne wyrazy Norwida, jak: wynęcać, wypieniać, wyraźnik, wy zwyciężać się, wyźródlać się (Leśmian: wyźródłowić), zagraniczyć, zakaligrafować, zatajemnienie, zapiew, zeszczeblać się, zgadobliwość, zwypadkowany, zwolić. Jeszcze większe zdumienie budzi rezygnacja...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.