wychytrzyć

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Reprezentacje emigracyjnych rozbitków i tułaczy przy Stolicy Apostolskiej, nie mają żadnego politycznego znaczenia. Nic me mogą uknuć, wychytrzyć, ukartować, uzyskać, ani dla Polaków w hostelu w Bradford, ani dla Węgrów w Toronto, ani dla Czechów w Chicago, ani dla Litwinów w Liverpoolu. Nikomu nie dadzą wizy. nie odnowią paszpor...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hemar, Marian 1967. Awantury w rodzinie, Londyn : Polska Fundacja Kulturalna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo