współzasiadać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Należy uświadomić sobie, że znajomość danego języka musi się opierać na historii. Tylko historia może nadać wyrazom taki stopień precyzji, który jest konieczny do dobrego ich rozumienia. Na przykład aby poznać urzędy rzymskie, posługujemy się etymologią. Będziemy mieli: tych, którzy współzasiadają {cónsules), tego, który kroczy na przedzie (praetor), naczelnika plemienia (tribunus) itd. Wyrazy te stają się zrozumiałe, nabierają precyzyjnych znaczeń tylko dzięki wspomnieniu, jakie o nich mamy, oraz dzięki temu, że spotykamy je w relacjach historyków, w przemówieniach mówców, w formułach urzędowych. Historia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pelc, Jerzy, Koj, Leon (red.) 1991. Semiotyka dziś i wczoraj. Wybór tekstów, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo