współokreślić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wedle praw piękna. W takim ujęciu uwidacznia się, zdaniem Pazury, wzajemny związek między trzema płaszczyznami teorii estetycznej Marksa: płaszczyzną postulatywną, aksjologiczną i analityczno-historyczną, a więc nie tylko określony ideał uzasadniony jest przez analizę historyczną, ale zarazem ta historyczna rekonstrukcja jest współokreślona przez ideal estetyczny (s. 90); zostaje też zasugerowany pogląd Marksa na miejsce i rolę wartości estetycznej w ogólnym ideale jednostki ludzkiej. W przekonaniu Pazury,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MLit - Miesięcznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.