wschodniocentryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czego” <s. 43 -114), w którym obok interesującego przeglądu stanowisk przewijających się w myśli greckiej, będącej świadectwem właśnie takich zapożyczeń, autor zajmuje się także niektórymi problemami metodologicznymi. Godne uwagi są relfeksje na temat europocentryzmu i wschodniocentryzmu przejawiających się w uprawianiu historii filozofii, które to stanowiska w praktyce prowadzą do narzucania własnej filozofii jako wartości uniwersalnej. Sądzę, że podobne pod...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.