wokalno-operowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) WTM przy pomocy własnej orkiestry symfonicznej, chóru mieszanego i zespołu wokalno-operowego organizuje popularne koncerty. W roku 1958 zorganizowano ogółem 52 koncerty. Poza tym w ramach Roku Moniuszkowskiego (1958) WTM zorganizowało Wystawę Moniuszkowską w salach redutowych Teatru Narodowego w Warszawie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Galiński, Tadeusz et al. (red.) 1959. Rocznik polityczny i gospodarczy 1959, Warszawa : PWG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.