wlewnicowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) grafitowego, z węgla drzewnego kwarcytowego), b) na mokro pędzlem lub rozpylaczem; większość p. przygotowuje się w postaci zawiesin wodnych (grafitu, koksu, kwarcytu itp.) z dodatkiem lepiszcza; jako p. stosuje się również różne preparaty chemiczne, m.in. substancje bitumiczne (lakier wlewnicowy), które nanosi się na gorąco; 2) warstwa żużla, stanowiąca osłonę ciekłego metalu przed oddziaływaniem tlenu i innych gazów atmosfery pieca lub otoczenia; stosuje się przy topieniu stopów metali nieżelaznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.