wlepianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A kierowali tymi tłumami ludzie starzy i niedołężni, których znaczenie i wpływ u narodu przypisywało Przygotowanie do Kordiana szczególniejszej nad tym narodem opiece piekła. Kiełkujące nasienie powstańczego wybuchu zawczasu przykrył troskliwy Doktor-szatan „kuchennym garnkiem” filisterskiej gnuśności. Dziedziczna nieumiejętność „wlepiania oczu w samo łono raz przedsięwziętej rzeczy” — sprawiła, że w tym „kraju Ilotów” „po dniach nieszczęśliwych” zostało „smutne pół rycerzy żywych”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ujejski, Józef 1963. Romantycy, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.