wisznuita

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mi. Mimo więc zachowania autorytetu Wed, większe znaczenie od nich mają w h. purany (teksty kosmogoniczno-mitologiczno-legendarne). Najpopularniejszy był kult Wisznu, czczonego przez sektę wisznuitów, i Siwy— boga śiwaitów; Wisznu i Śiwa tworzą wraz z->Brahmą trójcę hinduistyczną —> Trimurti. Wisznu jest bogiem łaskawym; legendy o nim dotyczą jego —*■ awatarów (wcieleń); Siwa jest wg legend groźny i niszczycielski...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.