wiszerski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cji drewna, eksportowanego przez archangielski port. Grupę liczących 40 tysięcy obozów z Północy zatrudniono przy budowie trzystukilometrowej linii kolejowej między Ust-Sysolskiem i Pinegą oraz liczącej 290 kilometrów drogi, łączącej Ust-Sysolsk i Uchtę. W grupie obozów dalekowschodnich 15 tysięcy więźniów stanowiło jedyną siłę roboczą na budowie linii kolejowej z Boguczaczyńska. Czwarty zespól, zwany zespołem wiszerskim i liczący około 20 tysięcy więźniów, dostarczał rąk do pracy w wielkim uralskim kombinacie chemicznym Bierezniki. Wreszcie grupa obozów syberyjskich, to jest około 24 tysięcy więźniów, uczestniczyła w budowie linii kolejowej Tomsk-Jenisiejsk i kombinatu metalurgicznego w Kuźniecku14...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Courtois, Stéphane et al. 1999. Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, przeł. K. Wakar et al., Warszawa : Prószyński i S-ka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.