wiszenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) podróży: wiedzieli, że jest to hazard, w którym łatwiej zginąć po drodze, niż w szturmie na bagnety. Całe Włochy były wzburzone, a tu i owdzie jeszcze trwały powstania, włóczyły się partje powstańców, z którymi spotkać się francuskiemu wojskowemu, a nawet nie wojskowemu, równało się wiszeniu na pierwszej lepszej gałęzi. To też kiedyśmy się szykowali do tej hazardowej podróży (a mieliśmy jechać we trzech: ja i dwóch kapitanów, Drzewiecki i Kossecki, którzy przez cały czas kampanji byli mymi adjutantami), już w Rzymie ostrzeżono nas, ażebyśmy jechali incognito. Jakoż mun...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hoesick, Ferdynand 1923. Paryż, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.