wiskozyna

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) <- konwersacja), -atorium {izolatorium med., obserwatorium), -izm || -yzm {buddyzm, marksizm), -acyzm {jotacyzm, rotacyzm), -aizm {lamaizm «- lama, siwaizm <- Siwa), -eizm (epikureizm, europeizm), -alizm (bestializm, serializm), -onizm {edukacjonizm, ekspresjonizm), -anizm {wolterianizm, galicjanizm), oraz jednostkowe: -endum {definiendum), -eum {winileum tech. <- winyl, winilowy chem.)16  17; 8. formanty z podstawowym -n-r -ana || - ana {kopernikana, szopeniana), -yna {wiskozyna chem.tech. <- wiskoza chem.tech., azbestyna tech. <- azbest miner.), -an || -an {alkoholan, ołowian), -en {alergen «- alergia, propylen chem. <- propyl chem.), -in || -yn {ołowin, fosforyn), -on {winylon chem.tech. <- winyl chem.tech., leksykon); 9. formanty z podstawowym -r-\ -iera || -jera {tabakiera, finansjera), -ura {preze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.