wisceralny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) glądowymi. Być może, gdyby opatrzyć Dolores mnóstwem dobryc przypisów i wyczerpującym wstępem o życiu i opiniach Weila lektura stałaby się ciekawsza — ale poskąpiono nam nawet wj jaśnienia, co to są „boswellowskie elementy” w naturze narrator Maria Skibniewska dała sobie nieźle radę z niewdzięcznym teksten choć nie jestem pewien, czy nawet ekscentryczna Dolores mogłab użyć słów: „mam znów swój ból” (boleści), a trzy typy psychof zyczne, o których mówi się na s. 217, to nie „cerebralny, somatyc ny i wisceralny” (cerebral, somatic, visceral), lecz „mózgów atletyczny i oddechowy”, jak się utarło w polskiej terminologii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.