wirydon

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nymi grupami —*■ funkcyjnymi. NITROZOWE BARWNIKI, gruNa+ pa barwników syntetycznych zawierających w cząsteczce grupy nitrozowe (-N O) jako —*■ chromofor; zalicza się je w większości do —*■ barwników zaprawowych; otrzymuje się przez nitrozowanie fenoli, naftoli i ich pochodnych; do najważniejszych b.n. należą: —*■ drukarska zieleń, naftolowa zieleń B, wirydon; stosowane gł. do drukowania i barwienia tkanin, sporządzania farb malarskich itp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.