wirulentny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z innych czynników pozakomórkowych wpływających na fagocytozę wymienić należy antyfagocytarne własności niektórych bakterii. Osłabienie zjawisk fagocytozy zależy tutaj od antygenów powierzchniowych bakterii, głównie charakteru wielocukrowego lub wielocukrowo-lipidowego. Efekt antyfagocytarny niektórych bakterii jest niekiedy tak znaczny, że w ogóle poraża fagocytozę, jak to zachodzi np. w zakażeniu pałeczkami durowymi bogatymi w antygen Vi (wirulentny). Fagocytozę porażają również inne antygeny powierzchniowe określane literami M, L, B, A. Prątki kwasooporne nie tylko nie ulegają fagocytozie, ale same niszczą leukocyty. Antyfagocytarne właściwości wykryto również u drożdżaków, bakteriofagów, wirusów grypy oraz zapalenia ślinianek, a także wirusów Coxackie (17, 24)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Aleksandrowicz, Julian, Lisiewicz, Jerzy 1966. Układ krwiotwórczy w chorobach zakaźnych, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.