wirtuozyjnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stłumionej wściekłości, ale wszystko wybucha w szale huraganu. Na przytoczenie zasługuje także charakterystyka Leichtentritta: „Z punktu widzenia czysto pianistycznego problemu daje Chopin w tym potężnym utworze patetycznie wymowną, przenikliwie deklamowaną, heroiczną melodię w oktawach w prawej ręce, z akompaniamentem dziko pędzącej fali pasaży lewej ręki, w burzliwych przypływach i odpływach. Nadać melodii właściwy patos, odpowiednią siłę, akompaniamentowi porywającą wściekłość uderzenia, nieprzerwane napieranie fali, jest wirtuozyjnie trudnym zadaniem utworu'’ ... Do takich wyżyn potęgi i patosu nie doszedł w żadnym temacie symfonicznym lub sonatowym nawet sam Beethoven, którego — tak niedawno przed napisaniem tej etiudy zamknięta — twórczość nie znała jeszcze tej rozmaitości środków, ja188 Etiudy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jachimecki, Zdzisław 1957. Z pism. T. 2. Chopin. Rys życia i twórczości, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.