wirtuozowsko-wokalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) raz bardziej i tak już niewielką teatralność opery. Śpiewacy stają się głównym przedmiotem zainteresowania, aria służy dla popisu; udoskonalenie techniki śpiewu wywołuje współzawodnictwo głosu z instrumentami, i Opera staje się mało podobna do jednolitego widowiska teatralnego, będąc zlepkiem fragmentów i kawałków, przeznaczonych na popisy wirtuozowsko-wokalne, wśród których nie ma już miejsca na organicznie rozwijającą się akcję dramatyczną i grę aktorską. Wśród takiego stanu rzeczy zaczynają się podnosić głosy, domagające się reformy opery. Diderot ***, Batteux ****...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Udalska, Eleonora (wyb. i oprac.) 1979. Teatrologia w Polsce w latach 1918-1939. Antologia, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.