wirtuozerstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Za największego twórcę doskonałych form ery renesansu uchodził podówczas Rafael. Jego stawiało sobie malarstwo akademickie za wzór niedościgniony. Grupa młodych malarzy postanowiła otrząsnąć się z tego przemożnego wpływu, sięgnąć do wzorów wcześniejszych, zadokumentować w sposób jasny i dobitny, że od wirtuozerstwa wraca ku sztuce mniej „doskonałej“, lecz bardziej szczerej. Malarze ci związali się w roku 1848 w Bractwo prerafaelitów, nazwą samą wskazując, że ich ideałem jest twórcze, poszukujące, od prymitywu ku górze pnące się malarstwo wczesnego renesansu włoskiego. Poczynaniom prerafaelitów patronował Ruskin, dając...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Feldhorn, Juliusz 1961. Dzieła i twórcy. Popularny zarys historii sztuki, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.