wirtuozerski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czo różne. Mieści się w nim zarówno dewocyjna liryka Kochowskiego, jak i tragiczna świadomość religijna Sebastiana Grabowieckiego; sarmacka epika Samuela ze Skrzypny Twardowskiego i Rytmy Marsowe Zbigniewa Morsztyna; dywagacje satyryczno-moralne braci Opalińskich i wirtuozerska Psia gwiazda Jana Andrzeja. Mieści się w niej poezja użytkowa, dziennikarska prawie, i wysublimowane autobiografie duchowe, pamiętniki walk z Bogiem i walk z sobą — o Boga. Zamiast więc ślizgać się po powierzchni form...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sito, Jerzy S. 1967. W pierwszej i trzeciej osobie, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.