wirtuoz-solista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) określone klasy, służą ich interesom, z drugiej — wpływają na twórczość i regulują w pewnym stopniu smak klasy obsługiwanej. Taka instytucja jak instytucja „impresariów“ w ustroju kapitalistycznym, regulująca odtwórczość, zwłaszcza na odcinku wirtuozów-solistów, pracując wyłącznie dla zysku, wpłynęła niewątpliwie na obniżenie smaku publiczności mieszczańskiej: chcąc zgromadzić na swoich koncertach szeroką publiczność zmuszała artystów do popisowego wirtuozostwa, do spłycenia repertuaru koncertowego, a spłycając go ograniczała tym samym upodobania publiczności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lissa, Zofia 1952. Niektóre zagadnienia estetyki muzycznej w świetle artykułów Józefa Stalina o marksizmie w językoznawstwie, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.