wirtualnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) złowrogim znaczeniu, jakie możemy sobie wyobrazić. Pobieżne spojrzenie na relację AEAt > h przy E = mc2 pokazuje, że im większa jest masa lub energia postulowanej cząstki wirtualnej, tym krótszy jest jej czas istnienia, co ma istotne znaczenie dla ich eksperymentalnej wykrywalności, gdy poszukujemy szczególnie ciężkich cząstek, takich jak monopole magnetyczne. Z drugiej strony, gdy energia ta jest bliska zeru, cząstka może istnieć “wirtualnie” przez niemal nieograniczony czas. Załóżmy, że ktoś przyzwyczaił się już do nie zwracania uwagi na różnicę pomiędzy istnieniem wirtualnym a realnym, kiedy zauważa pewną nader interesującą relację. Jest to równoważność, w ramach niezbyt istotne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jaki, Stanley L. 1995. Bóg i kosmologowie, przeł. P. Bołtuć, Racibórz ; Wrocław : RAF-SCRIBA ; TWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.