wirowisko

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dom Sadyka-Paszy stoi na wzgórzu nad Bosforem. Wielki dwór z drzewa. Ludwika Śniadecka, pociągnięta z początku egzotyzmem Wschodu, nie zamierzała odegrać roli bohaterek Byrona. W tych iskrzących się od rubinów, jak jego poematy, stronach, zamknięta w pustelni drewnianej, wpadła od razu w wirowisko intryg dyplomatycznych, bez obawy, że się w ich sieci zaplącze. Pustelnia zmieniła się wkrótce w agencję polityczną. Czaykowski poczuł się na ziemi tureckiej sobą. Wierzył, że przeznaczeniem Polaków jest rąbać szablą i wąchać proch, żywił odrazę do cywilizacji europejskiej, która nie pozwalała się wyładować jego temperamentowi. Był rzeczywiście stworzony do konia i szabli...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jastrun, Mieczysław 1952. Mickiewicz, wyd. 5, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.