wirocyt

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Chorzy na krztusiec, u których stwierdza się wysoką leukocytozę wymagają różnicowania z limfocytozą zakaźną, białaczką limfatyczną, białaczką mikromieloblastyczną i mononukleozą zakaźną. Proliferację typu białaczkowego łatwo wykluczyć na podstawie biopsji szpiku, przeciw mononukleozie zakaźnej przemawia brak wirocytów we krwi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Aleksandrowicz, Julian, Lisiewicz, Jerzy 1966. Układ krwiotwórczy w chorobach zakaźnych, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.