wierszowo-poetycki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czyński jednak mylił się. nadchodziła era nic specjalistów, lecz prokrustów, który ch lak dobrze scharaktery zował w jedny m ze swoich wierszy Zbigniew Herbert: pragnąłem znieść różnicę między tym co wy sokie a niskie ludzkości obrzy dliw ie różnorodnej pragnąłem dać jeden kształt nie ustawałem w wysiłkach aby zrównać ludzi (Damastes, Raport z oblężonego miasta) Tyle na planie "Zielonej Gęsi". Na planie wierszowo-poetyckim tej akcji, którą nie ty lko Gałczy ński wykonywał, była jego Śmierć inteligenta (a więc także Hamleta). Wiemy, że "Boczną uliczką, zaułkiem krętym [historii!! / idzie pod wiatr ten polski święty / z fortepianem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trznadel, Jacek 1995. Polski Hamlet czyli Kłopoty z działaniem, wyd. drugie, przejrz. i rozszerz., Komorów : Wyd. Antyk Marcin Dybowski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.