weberowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rozprawa Mickiewicz a krąg zagadnień weberowskich zwrac uwagę na kontakty młodzieży wileńskiej z literaturą niemiecki Szczególnie interesująco przedstawia się sprawa almanachów i wy dawnictw literackich niemieckich, które znane były na Litwie i ktć re oddziaływały na opinię publiczną, przynosząc „nowinki” literacki z Zachodu. Obok wielu słusznych i nie budzących zastrzeżeń sądói...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.