walwulotomia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A. WADY NABYTE łącznie 1181 w tym: 1 — po komissurotomii mitralnej 1150 w tym: — po rekomissurotomii 58 — po okresie do 2 miesięcy po zabiegu 223 2 — po komissurotomii aortalnej 5 3 — po walwulotomii zastawek tętnicy płucnej 14 4 — po wszyciu protezy zastawkowej mitralnej 7 5 — po wszyciu protezy zastawkowej aortalnej 2 6 — po zabiegu plastycznym pierścienia zastawkowego mitralnego z powodu niedomykalności " 3...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Iwankiewicz, Stanisław (red.) 1971. Magistro et medico. Profesorowi doktorowi habilitowanemu doktorowi honoris causa Antoniemu Falkiewiczowi w czterdziestopięciolecie pracy naukowej, pedagogicznej i lekarskiej, Wrocław : Akademia Medycvzna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.