walterskotowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wanych zdarzeniach. Więc zaraz w rozdziale drugim „Ogniem i mieczem“ zaznacza, że „później dopiero zapłonęły serca nienawiścią ku Chmielnickiemu“; w tomie II-gim, mówiąc o Marku Sobieskim, dodaje, że blask tej „Gwiazdy na niebie Rzeczypospolitej“ wziął w siebie Jan, „a ona zgasła przedwcześnie w dniu klęski“ (s. 238); w rozdz. 5-tym tomu Ii-go „Potopu“ w sposób typowo walterskotowski opowiada o Szczuczynie^jakim ów Szczuczyn jeszcze nie był, „uchodziTzamiasto, ale nim nie był rzeczywiście, n i e mialliTbTnriem jeszcze ani wałów, ani ratusza, ani sądów, ani kolegjum pijarskiego, które dopiero za czasów króla Jana III powstało...“ (s. 44); gdzieindziej, przy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wojciechowski, Konstanty 1925. Henryk Sienkiewicz (Henryk Sienkiewicz. Protoplasta Zagłoby. Żywioł subjektywny w trylogji Sienkiewicza. Wojsko pol­skie u Sienkiewicza), Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.