wagneryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jeszcze bardziej uwznioślające. Prawdopodobnie, gdyby pustelnik-gaduła nie nazywał się Popiel III, gdyby jezioro nie było Gopłem, a miasto Gnieznem, naszemu teatrowi byłoby o wiele łatwiej otrząsnąć się z tego „wagneryzmu“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Csató, Edward 1960. Szkice o dramatach Słowackiego, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.