uzykać    Hasło odrzucone

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) finansowe podstawy. Instytucje te są gotowe przy pomocy stałych dotacyj wspierać Uczelnię finansowo, dopełniając w ten sposób fundusze, uzykane z opłat studenckich. Między innymi dotychczas zgłosiły akces do Towarzystwa następujące instytucje I zrzeszenia: Zarząd Miejski m. Wrocławia, Izba Prze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
DBGosp - Dolnośląski Biuletyn Gospo­darczy (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.