uzualno-normatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Objaśnienie 1 — Elementy tzw. systemu potencjalnego, nie występujące w normie i uzusie (np. *głupiość, *błagacz); 2 — elementy uzualno-systemowe, tj. środki używane i regularne, ale uznawane za niepoprawne (tą książkę, kwadratisy); 3 — elementy uzualno-normatywno-systemowe, tj. ogół regularnych, używanych i skodyfikowanych środków danego języka (np. drogom, polanu itp.); 4 — elementy uzualno-normatywne, tj...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Buttler, Danuta 1976. Innowacje składniowe współczesnej polszczyzny (Walencja wyrazów), Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.