utylitaryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wać jeno dalszym ciągiem tych dążeń. Jego teorja poznania i metodologja nie dają ostatecznie nic zasadniczo nowego, tylko bardziej zbliżają przekazany empiryzm do szybko postępującej i obficie rozgałęziającej się nauki, badają jej różne metody i przytym wspierają zarówno badania naukowe, jak i technikę życia politycznego i gospodarczego, dostarczając im płodnych podniet i widoków. Niemniej w dziedzinie polityczno-praktycznej pozostaje on pod wpływem teorji Adama Smitha i Benthama, podejmuje entuzjastycznie idee swobody ekonomicznej i utylitaryzmu. Nawet niestrudzenie czynny charakter jego życia nie wywołał zasadnicze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eucken, Rudolf 1914. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa : Nakł. H. Lindenfelda
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.