utylitarno-praktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Już Jordan podkreślał wielokrotnie, iż zważywszy na przyjęty w kulturze zachodnioeuropejskiej system wartości, który właściwości intelektualne i moralne stawia wyżej aniżeli cielesne, byłoby błędem nieuwzględnienie tego faktu na terenie kultury fizycznej. Jeszcze bardziej moment ten akcentował Piasecki. Sądził on, iż wychowanie fizyczne jako dział wychowania ogólnego poza edukacją cielesną realizuje wychowanie moralne, intelektualne, estetyczne i utylitarno-praktyczne. Wbrew oczekiwaniom kształtowanie sprawności fizycznej człowieka nie było dla niego celem głównym w obrębie wychowania fizycznego, co zbliżało go najbardziej do przekonań rozprzestrzenionych w angielskim środowisku ideologów gier i zabaw ruchowych. „Trzeba wszakże zaraz dodać — pi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo