utworek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niewielki artykulik jest jeszcze pisany z młodzieńczą porywczością, ale znamionuje go już niezwykła dojrzałość sądu. Nazwać go „nader mętnym utworkiem“ sądzone było profesorowi niemieckiemu. Marks scharakteryzował go trafnie, jako „genialny szkic“. Szkicem jest ten artykuł dlatego, że wszystko, co Engels mówi w nim o ekonomii Adama Smitha i Ricarda, nie jest bynajmniej wyczerpujące, a nawet nie zawsze słuszne, poszczególne zaś wytaczane przeciw nim zarzuty mogły już być przedtem sformułowane przez socjalistów angielskich i francuskich. Jednak...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mehring, Franciszek 1950. Karol Marks. Historia jego życia, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.