ustno-kolokwialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nia”. Przeciwstawienie „języka” literackiego i nieliterackiego nieomal się pokrywa z przeciwstawieniem „języka” książkowo-pisanego i ustno-kolokwialnego, odznacza się ono jednak pewnymi cechami swoistymi, które przejawiają się między innymi w tym, że język literacki w systemie stylów funkcjonalnych dysponuje także i stylem kolokwialno-potocznym, który jest zarazem również wariantem „języka” ustno-kolokwialnego. Niektóre ze związków włączają kolokwialno-potoczny wariant „języka” literackiego do systemu stylów literacko-językowych, a niektóre włączają go z kolei do systemu lokalnych gwar i stylu gminnego. Wariant nieliteracki etnojęzyka ma jako warianty drugiego stopnia lokalne gwary, styl gminny i żargony...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Głowiński, Michał (wyb.) 1980. Język i społeczeństwo, przeł. J. Arnold et al., Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.